Kalendergrupp

Svenska Fäktförbundets kalendergrupp ansvarar bland annat för samordningen av svenska tävlingar, internationella tävlingar, anmälningssystem och vissa rankingsystem.

Kontakt: kalender@fencing.se

Ordförande: Ana Valero Collantes

Medlemmar

Peter Gustafsson

Stefan Wramner

Ur instruktionen:

"Kalendergruppen ansvarar för att Svenska Fäktförbundets målsättningar inom den svenska tävlingsverksamheten förverkligas och är styrelsens organ för kalender, anmälningssystem, resultathantering, rankingsystem etc. I detta syfte ska kalendergruppen:

1. Leda, utveckla och samordna planeringen av tävlingar i Sverige i kontakt med tävlingsarrangörer, distrikt och föreningar

2. Följa upp bland annat genomförandet av tävlingar, resultatrapportering, licens- och tävlingsadministrativa system, arkivering med mera så att SvFF:s tävlingsbestämmelser, andra regelverk samt det som i övrigt följer av SvFF:s beslut förverkligas.

3. Ansvara för tillämpningen av samt lämna förslag till utveckling av SvFF:s regelverk inom tävlingsverksamheten för de delar som inte ingår i Domarkommissionens eller Disciplinnämndens kompetens.

4. Upprätta en treårsplan som uppdateras årligen för arrangemang av svenska mästerskap

5. Senast 12 månader innan genomförande skriva avtal med arrangören av svenskt mästerskap

6. Fastställa en preliminär kalender för kommande säsong senast 20 december året före

7. Fastställa en definitiv kalender för svenska tävlingar enligt vilken lokaler kan definitivbokas senast den 1 februari inför kommande säsong

8. Fastställa en total kalender med samtliga tävlingar, nationella och internationella, som är av intresse för svenska fäktare senast den 15 maj eller så snart möjligt efter detta datum.

9. Ansvara för de av Svenska Fäktförbundets rankinglistor som inte faller under styrelsens landslagskommitté.

10. Ansvara för att den totala kalendern publiceras och att tävlingarna och rankingsystemen införs i SvFF:s system för kalender, tävlingsanmälan, resultatrapportering och ranking.

11. Samverka med SvFF:s internationella verksamhet i frågor om tävlingar som arrangeras av NFU, EFC och FIE samt med Domarkommissionen och TB-ansvariga om behov föreligger

12. Fördela Masterstatus i enlighet med reglerna för Masters

13. Ansvara för reglerna för Masterssystemet samt föreslå ändringar av dessa Svenska Fäktförbundets styrelse samt verka för att utveckla Mastersserien i enlighet med Svenska Fäktförbundets intentioner"

Läs hela instruktionen i Svenska Fäktförbundets Arbetsordning

Kalendergrupp