Styrelse m.m.

Svenska Fäktförbundets styrelse består av 9 personer.

Vill du ha kontakt med Fäktförbundet använd i första hand epostadressen info@fencing.se

E-postadresser till styrelsen

Otto Drakenberg, ordförande, otto@fencing.se
Ana Valero-Collantes, vice ordförande, ana@fencing.se
Patrik Joelsson,ledamot, patrik@fencing.se
Orvar Jönsson, ledamot, orvar@fencing.se
Ulrika Tranaeus, skattmästare, ulrika@fencing.se
Cecilia Werner Kastensson, cecilia@fencing.se
Lennart Åström, ledamot, lennart.astrom@fencing.se
Aleksandar Matic, ledamot, aleksandar@fencing.se 

Närmare presentation av styrelsen

Verkställande utskott

Otto Drakenberg
Ana Valero-Collantes
Ulrika Tranaeus

Hedersordförande
Lennart Ahlgren
Lars Liljegren

Hedersledamöter
Göran Abrahamson
Roland Halvorsen

Revisorer

Stefan Norell, stefan.norell@se.gt.com
Monica Ahlqvist Arvidsson, monica@ahlqvistarvidsson.se

Valberedning
Ulf Wikström, ordf, valberedning@fencing.se
Christian Lindquist
Angela Toscano,
Mattias Edlund, suppleant