Klubbansvariga för anmälningar i Ophardt Online

Information om vem som är ansvariga i respektive klubb för onlineanmälan med Ophardt Online erhålls via resp klubb.

Publicerad lista med anmälningsansvariga har inte kunnat hållas aktuell.
Samma behörighet som till anmälningsansvariga ges nämligen till klubbarnas tävlingsansvariga m.fl.

För ändringar eller nya identiteter kontakta info@fencing.se