Biografier på fäktsidor

Vill du veta mer om en viss fäktare? På flera fäktsidor finns bl.a. ranking, tidigare tävlingsresultat, bild på fäktaren och några personliga data.

Här följer några exempel på vilken information om Carin Klar från FK Chapman som finns på de olika sidorna.

Kolla gärna om du själv finns på någon eller några av dessa sidor.


På Svenska fäktförbundets (SvFF) hemsida
Carin-Klar-fencing.se.jpg

Sidan hittas på fencing.se/medlemmar/profil/?userID=84 och kan ses av alla med behörighet i medlemssystemet på fencing.se.

Den personlig sidan innehåller mer information som man själv uppdaterar under den personliga profilen. Saknas t.ex. en bild läggs denna in här.


På Ophardt Team Sportevent - online system

Carin-Klar-Ophardt.jpg

Sidan hittas via http://online.ophardt-team.org/ och kan ses av aktuell fäktare och administratörer med behörighet i respektive klubb. Bilden kan man lägga in själv. Den visas även på sidor med anmälda fäktare och vid resultatrapportering via fencingworldwide.com.

Ändringar och tillägg skickas till info@fencing.se.


På det europeiska fäktförbundets (EFC/CEE) hemsida

Carin-Klar-EFC.jpg

Sidan hittas via eurofencing.info/athletes/search. Där finns även europeisk ranking. Bilden visas även på sidor med anmälda fäktare.

Ändringar och tillägg skickas till info@fencing.se.


På det internationella fäktförbundets (FIE) hemsida

Carin-Klar-FIE.jpg

Sidan hittas via http://fie.org/fencers/individual

Ändringar och tillägg skickas till info@fencing.se.