Föranmälan till FIE- o EFC-tävling i Ophardt Online

Nedanstående manualer beskriver föranmälningsrutinen till FIE- och EFC-tävlingar. Gäller JVC, satellit-VC, VC, GP, ECC och EFC-U23. Ej lagvärldscup.

Logga in på Ophardt Online.
Logga in med användarnamn Förnamn.Efternamn@swe och ditt "Ophardt-lösenord". Giltig licens erfordras.

Manual för fäktares föranmälan i Ophardt Online (Svensk version okt 2012).pdf

Manual för SvFF hantering av fäktares föranmälan i Ophardt Online (Eng ver aug 2011).pdf