Manual för anmälan av utländska fäktare i Ophardt Online

Här beskrivs hur anmälan av utländska fäktare görs i Ophardt Online.

Utländska klubbar med behörighet i Ophardt Online (bl.a. danska, norska, finländska och tyska) kan göra tävlingsanmälan på samma sätt som svenska.

Rutinen avser fäktare från klubbar/nationer som saknar denna möjlighet.

Manual för anmälan av utländsk fäktare i Ophardt Online ver 121026.pdf