Manual för resultatuppladdning i Ophardt Online

Utöver manual för resultatuppladdning i Ophardt Online (enligt bifogad fil) gäller följande tillägg för resultatrapport enligt TB.

I SvFF:s tävlingsbestämmelser (TB) står följande beträffande resultatrapport:

O.6. Resultatrapport, disciplinrapport, tävlingsrapport och domarrapport

1. Tävlingsarrangören ansvarar för att resultatrapportering per klass samt tävlingens domaraktivitet sker i system Ophardt omedelbart efter tävlingens avslutande.

2. Fullständig resultatrapportering i PDF (inledande ranking, pouler, direkteliminering, fullständig slutlig resultatlista samt domaraktivitet) ska laddas upp i system Ophardt senast två dagar efter tävlingens avslutande.

Den slutliga resultatlistan läggs in som xml-fil och generar ranking till aktuella listor.

XML-filen med resultat i varje deltävling sammanställs till tävlingsrapport i pdf-format med hjälp av Fencing Results Converter. Denna pdf-fil laddas upp för respektive deltävling.

Ophardt-systemet sätter därefter automatiskt ihop deltävlingarna till en pdf-fil med tävlingens samtliga resultat.

Manual för resultatuppladdning i Ophardt Online.pdf

Exempel på resultatrapport per klass.pdf