Värt att veta i dopingfrågor

Dopingreglerna omfattar alla aktiva, tränare, ledare och på annat sätt verksamma inom idrotten. Aktiva och ledare är skyldiga att känna till dopingreglerna.

Regelverk

För all verksamhet inom svensk fäktning gäller Idrottens dopingreglemente som fastställs av Riksidrottsmötet. För alla officiella FIE-tävlingar gäller FIE:s antidopingregler. Båda följer World Anti-Doping Agencys (WADA:s) regelverk.

Carolina Klft vaccinerajpg 

Vaccinera klubben mot doping!

Förbjudna substanser

På RF:s hemsida finns WADA:s lista med förbjudna substanser samt en lista med läkemedel som innehåller förbjudna substanser och marknadsförs i Sverige.

Dispens

Dispensreglerna har tillkommit för att idrottsutövare, som av medicinska skäl måste använda dopingklassade läkemedel, ska kunna utöva sin idrott. Dispensreglerna är inom svensk idrott anpassade till kraven i World Anti-Doping Code.

Anvisningar till idrottsutövaren
Indelningen i hög och låg nivå avgör om du behöver ansöka/anmäla om dispens. Med hög tävlingsnivå avses i allmänhet endast de som antingen tävlar i idrottens högsta serie eller tävlingsgrupp (seniorer) eller som är uttagna till något landslag (alla åldersgrupper).

Tanken med denna indelning i dispensföreskrifterna är att tävlande på lägre nivå samt motionärer ska kunna få generell dispens från förbudet att använda vissa dopingklassade läkemedel. De ska alltså slippa besväret med att ansöka om dispens.

Internationella tävlingsidrottare
Om du tävlar internationellt eller vid tävling sanktionerad av FIE/EFF så ska du ställa dispensansökan till FIE eller försäkra dig om att din nationella dispens accepteras även internationellt. Vänd dig i så fall till Svenska fäktförbundets anti-dopingansvariga, Birgitta Linde (birgitta@fencing.se), för information om FIE:s hantering av dispenser.

För fäktning gäller följande:

Hög tävlingsnivå eller utövarkategori
Fäktare som är uttagen till senior-, junior-, ungdomslandslag eller motsvarande. Tävlande på hög tävlingsnivå ska alltid ansöka om dispens vid bruk av alla dopingklassade läkemedel.

Se vidare på RF:s hemsida om dispensansökan vid hög nivå.

Låg tävlingsnivå eller utövarkategori
Övriga fäktare som inte finns med i ovan angivna sammanhang.
Den generella dispensen omfattar endast medicinskt bruk.

Fortfarande måste man dock även på lägre nivå söka dispens för läkemedel som innehåller amfetamin, anabola steroider, EPO, kokain, probenecid och testosteron, dels hCG, LH, hGH och IGF1 samt alla frisättande faktorer och deras analoger för dessa substanser.

Se vidare på RF:s hemsida om dispensansökan vid låg nivå.

röda listan 08.pdf

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!