Bilda ny klubb

Här finns information om hur man bildar en ny klubb

RF:s hemsida svenskidrott.se

Kontakta gärna kansliet om du vill veta mer.