Klubben Online - verktyget för idrottsföreningar

Klubben Online underlättar administration och information i föreningen. Den sköts via internet genom ett enkelt verktyg. Det behövs inga särskilda webbkunskaper, vanlig datorvana räcker bra.

I Klubben Online får föreningen en egen hemsida för nyheter, medlemsregister, anslagstavla, aktivitetskalender, årsrapport och redovisning av det statliga LOK-stödet. RF ansvarar för Klubben Online som är kostnadsfri. 

Läs mer här