Arbetsordning

Fastställd av styrelsen 2016-09-18.

Svenska Fäktförbundets arbetsordning är en sammanslagning av en rad enskilda styrdokument. Ur innehållet:

 • Styrelsen och kansliet
 • Attestordning
 • Befattningsbeskrivning generalsekreterare
 • Arvoden och ersättningar
 • Regler om deltagande i internationella tävlingar
 • Landslagskommittén
 • Instruktion grenledare
 • Landslagsledningens uttagningsråd
 • Kalendergrupp
 • Domarkommissionen
 • Materiel-, regel, säkerhets och tävlingsledningskommittén
 • Elitföreningsråd

Arbetsordning 20170213.pdf