Räkning för ledaruppdrag utomlands

Denna blankett kan användas av ledare som fullgjort uppdrag åt SvFF utomlands för att begära ersättning för kostnader samt traktamente.