Strategi

Svenska Fäktförbundets gällande långsiktiga program "Fäktningen inför framtiden" antogs av årsmötet 2017.

Varje år antar årsmötet en verksamhetsplan.

Strategihuset visar den prioriterade verksamhet som styrelsenbeslutat om för under 2017 som tar sin utgångspunkt i  verksamhetsplanen.

Ett arbete pågår inom förbundet inför kommande år att utveckla metoden med strategihus för att förtydliga även den långsiktiga strategin.