Strategihus 2017

Strategihuset syftar till att sammanfatta den prioriterade verksamheten på ett överskådligt sätt. 

Strategihuset visar vilka fokusområden SvFF:s styrelse valt ut och definierar strategin inom respektive fokusområden genom de "måste vinna matcher" som definieras. Vidare anges hur måluppfyllelsen ska mätas.

För varje måste vinna-match anges de viktigaste strategiska initiativen som sedan i sin tur definieras av tidssatta aktiviteter. 

Ett arbete pågår inom förbundet inför kommande år att utveckla metoden med strategihus för att förtydliga även den långsiktiga strategin.

SvFF_Strategihus_2017.pdf