Svenska Fäktförbundets styrelse 2017

Nedan presenteras styrelsen för Svenska Fäktförbundet med respektive ansvarsområden.

Ordförande Otto Drakenberg
 • Verkställande utskottet
 • otto[at]fencing.se

Vice ordförande Ana Valero-Collantes
 • Verkställande utskottet
 • Internationella kontakter
 • Kalendergruppen
 • Tävlingsverksamheten
 • ana[at]fencing.se

   
Orvar Jönsson
 • Landslagsverksamheten
 • Reglements-, säkerhets- och materielfrågor
 • orvar[at]fencing.se


   
Cecilia Werner Kastensson
 • PR och information
 • cecilia[at]fencing.se

   
   
   
Jonas Thunberg
 • Landslagsverksamheten
 • jonas[at]fencing.se

   
   
   
   
   
Patrik Joelsson
 • Föreningsutveckling
 • ”Vuxenfäktning” - nyrekrytering
 • Idrottslyftet
 • patrik[at]fencing.se

   
   
   
Ulrika Tranaeus
 • Verkställande utskottet
 • Skattmästare
 • Ungdomsfäktning
 • Antidoping
 • ulrika[at]fencing.se

   
Aleksandar Matic
 • Reglements-, säkerhets- och materielfrågor
 • aleksandar[at]fencing.se 
Lennart Åström
 • Utvecklingstrappa och kravprofiler
 • Fysträning
 • lennart.astrom[at]fencing.se