Ändrad tävlingsplats för Sydsvenska Cupen den 16/4

FK Aramis anordnar sista deltävlingen i Sydsvenska Cupen i Höganäs, lördag 16:e April.

Ny tävlingsplats är Höganäs Sportcenter, Friluftsvägen 2, 26354 Lerberget

Se uppdaterad inbjudan (länk från kalendersidan).

Direkt efter sista deltävlingen i Höganäs hålls ett utvärderingsmöte om Sydsvenska Cupens tävlingsform, klassindelning, omfattning etc.

Sydsvenska Fäktförbundet vore tacksam om föreningarna i distriktet förbereder sig och meddelar sina synpunkter i frågan via mail till lennart.astrom@fencing.se eller på mötet.

Hälsningar

Lennart Åström
Ordförande i Sydsvenska Fäktförbundet

av Peter Ejemyr

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!