Anmälan av pliktdomare i Ophardt Online

Inför Örebro Masters hade INGEN klubb anmält ”Pliktdomaravgift” för saknade pliktdomare.
På sikt kommer det inte att vara möjligt att anmäla fäktare om pliktdomare och/eller pliktdomaravgifter inte anmäls samtidigt enligt kraven i inbjudan.

Anmälningstiden till Aramis Cup i Helsingborg går ut onsdagen den 13 november. De som anmäler fäktare dit ska även göra domaranmälan samtidigt.

Kolla att pliktdomare/pliktdomaravgifter anmäls rätt dag och på rätt vapen.

Klubbarna rekommenderas att ha sista anmälningsdag inom klubben i god tid före anmälan av fäktare och domare ska göras.
De som använder funktionen föranmälan i Ophardt Online kan lägga in egen tidsgräns.

av Hans Wahl

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!