Använd e-post!

Vid all kontakt med Svenska Fäktförbundet vad gäller tävlingar, licenser, anmälningar, allmänna frågor, etc. så ska man använda e-postadressen info@fencing.se.

Idag är det många som - även i viktiga ärenden - kontaktar kansliets personal via sms eller någon chat-tjänst på sociala medier. Detta bör undvikas eftersom risken är stor att ett sådant meddelande försvinner i mängden. 

Istället bör all kontakt med kansliet (om inte annan e-postadress finns explicit angiven) ske via e-postadressen info@fencing.se. Denna adress läses av flera personer och ger en mycket bättre dokumentation av ärendet än FB-chat eller sms.

av Peter Ejemyr

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!