Arbetsordning för Svenska Fäktförbundet

Styrelsen i Svenska Fäktförbundet har fastställt en arbetsordning som innehåller instruktioner för en rad verksamheter som faller under styrelsens ansvar.

Arbetsordningen är en sammanslagning av flera enskilda styrdokument som funnits tidigare. Ur innehållet:

  • Attestordning
  • Befattningsbeskrivning generalsekreterare
  • Arvoden och ersättningar
  • Landslagskommittén
  • Instruktion grenledare
  • Landslagsledningens uttagningsråd
  • Kalendergrupp
  • Domarkommissionen

Arbetsordningen hittar du här:

http://www.fencing.se/om-svff/instruktioner-och-rutiner/arbetsordning/

av Pierre Thullberg

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!