Årsmöte i Stockholms Fäktförbund

11 april 18:0021:00 2018

Samtliga föreningar inom Stockholms Fäktförbund hälsas välkomna till, och anmodas att närvara vid, Stockholms Fäktförbunds årsmöte.

Tid: Onsdagen 11 april 2018 kl. 18.00
Plats: United Spaces, Klarabergsviadukten 63, Waterfront Building, plan 2, Stockholm.

Vi vill att deltagarna anmäler sin närvaro till Johan Skierus (skierus@hotmail.com) i god tid före mötet. Vi önskar även att respektive förening meddelar vem som representerar föreningen på årsmötet.

Se Inbjudan utskickad till respektive förening angående hantering av röstlängd.

Med vänliga hälsningar,
Marcus Rönnmark, Ordförande StFF

av Peter Ejemyr

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!