Beslut byte av tävling värja herrar kadetter

Ansvarig förbundskapten har tillsammans med HPM beslutat att ge en fäktare möjlighet att tillgodoräkna sig svenska uttagningspoäng samt ECC-poäng på den kommande tävlingen ECC Krakow i stället för ECC Köpenhamn.

Poängen kommer att gälla för uttagning till kadett-VM 2018.

Beslutet gäller Hugo Pousette (DIF) som på grund av akut sjukdomsfall, styrkt av läkarintyg, inte kunde åka till Köpenhamn.

Möjligheten att föra in de svenska poängen i rankinglistan i Ophart kommer att undersökas. Om det inte fungerar, kommer poängen föras in manuellt enligt gällande poängtabell inför uttagningen till KVM.

Max Körlinge
Förbundskapten kad/jun värja

av Jonas Thunberg

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!