Brinner du för att stärka Svensk Fäktning och utveckla föreningar?

Fäktföreningen har en avgörande roll för att vi ska nå målen i Strategi 2028. Därför söker vi nu dig som vill vara med och bidra till hur vi som förbund ska kunna stötta föreningarna i det utvecklingsarbetet på bästa sätt.

Skicka din intresseanmälan senast den 15 augusti för att du ska kunna vara aktuell att ingå i förbundets referensgrupp för föreningsutveckling.

Uppgiften för referensgruppen är att ta fram ett förslag på en föreningsutvecklingsstrategi och peka ut på vilka sätt som förbundet ska arbeta för att stödja och stärka föreningarna och därigenom skapa en attraktiv och utvecklande verksamhet för utövarna.

Referensgruppens insats kommer att pågå under hösten 2018. Du ska kunna delta på ett heldagsmöte, sannolikt i Stockholm, med preliminärt datum den 15 september (OBS ändring). Utgångspunkten för arbetet är en nulägesanalys kring föreningarna och deras förutsättningar som tas fram under sommaren.

Vi söker dig som har erfarenhet av föreningsarbete och idéer kring hur vi kan stärka föreningarna och genom det utveckla vår idrott. Ditt intresse av att lära och tillsammans med andra bidra till ett framåtriktat arbete är viktigt. För att referensgruppen ska kunna arbeta på bästa sätt letar vi efter personer med erfarenheter från olika föreningar och med en bred sammansättning från olika delar av landet.

Är du intresserad av att vara med eller har frågor, kontakta Patrik Joelsson, patrik@fencing.se

av Pierre Thullberg

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!