Covid-19 i fäktvärlden

Hur ser det ut för fäktningen runt om i världen i pandemitider? Svenskfäktning.se gör lite nedslag på olika håll i världen.

Läget i några länder

Läget för fäktningen varierar mellan länder beroende på hur smittspridningen ser ut men också beroende på vilka åtgärder som myndigheterna i landet valt att vidta.

USA Träning är tillåtet och situationen varierar i olika delstater men generellt är de regionala tävlingarna igång. Den nationella säsongen är uppskjuten till februari 2021. Ansiktsskyddsmasker är obligatoriska på tävlingar för alla. Aktiva måste bära ansiktsmask under fäktmasken och det är inte tillåtet att skrika för att hålla nere smittrisken. 

Holland Träning är tillåtet men inte tävling.

Finland Träning och tävling är tillåtna mer eller mindre som vanligt. Veterantävlingar har dock ställts in. 

Australien I vissa regioner är träning enbart tillåten för aktiva upp till 18 år. I andra regioner kan alla träna. Lokala tävlingar ordnas men inte nationella. Hårda restriktioner gäller för resor inom Oceanien.

Frankrike Träning och tävling inte tillåtna. Träning tillåten för högsta elitnivån. 

Storbritannien Träning och tävling inte tillåtna under "lock-down". Även om den hävs kommer träning bara att vara tillåten med högst sex aktiva och en tränare vilket gör det svårt ekonomiskt för klubbarna. 

Portugal Klubbarna kan träna om de följer regeringens föreskrifter. I visa regioner är gäller hårdare föreskrifter som inte tillåter tävling. Nationella tävlingar är inte möjliga. 

Argentina Träning och tävling är inte tillåtet. Fäktklubbarna befinner sig i kris och tränarna är arbetslösa. 

Världscupen och internationella tävlingar

I nuläget ordnas inga internationella tävlingar. Det senaste beskedet från Internationella Fäktförbundet, FIE, är att man siktar på att komma igång igen i januari men det är förmodligen inte sannolikt med nuvarande läge. Mycket tyder på att man istället inriktar sig på att försöka avsluta OS-kvalet som första steg, vilket i så fall skulle betyda att de internationella tävlingarna behöver återupptas någon gång i mars. 

Inga tävlingsplatser under säsongen är publicerade. FIE behöver hitta arrangörer som kan och vill ta på sig att arrangera tävlingar enligt det omfattande protokoll som tagits fram för tävlingar. Det är också viktigt att reserestriktionerna i olika länder tillåter in- och utresa i tillräcklig utsträckning för att deltagarna ska kunna vara med. 

Vad gäller OS har organisationskommittén för Tokyo och IOK angivit att OS blir av nästa sommar men också gjort klart att det kan komma att krävas stora anpassningar.

Den 25 november genomför FIE ett slags kongress där alla medlemmar får rösta om ett antal frågor av mer formell karaktär: att anta protokollet från förra kongressen, godkänna ekonomisk berättelse och budget mm. mer komplicerade frågor som personval skjuts upp tills en kongress med fysisk närvaro anses möjlig, sannolikt i november 2021. 

av Pierre Thullberg Coronavirus

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!