"Den globala fäktsporten kommer att övervinna dessa svårigheter"

I ett brev till de nationella medlemsförbunden beskriver FIE hur man ser på läget vad gäller möjligheten att genomföra internationella tävlingar.

FIE-presidenten Alisher Usmanov lyfter i brevet fram de hänsyn FIE behöver ta i sina beslut och osäkerheten vad gäller möjligheten att hitta organisatörer för evenemang i ett läge där smittspridning och restriktioner gör tillvaron i de flesta länder osäker och föränderlig. I detta läge är utgångspunkterna att "ingen ska diskrimineras, ingen ska lämnas i sticket och vi måste se till att våra åtgärder skyddar alla våra idrottare och funktionärer".

Ett väsentligt mål för FIE är att klara av förberedelserna för fäktävlingarna under Tokyo-OS och att avsluta OS-kvalifikationen. Här det återstår någon tävling i kvalsystemen på respektive vapen samt zonkvalen som behöver äga rum i april för att en "normal" tidtabell inför OS ska kunna hållas.

FIE:s tidigare besked har varit att man planerar för en återstart i januari men nu skjuter man på det ännu en månad till början av februari. Tidigare har återstartsdatumet skjutits upp från 1 september till 1 november vilket visar den extrema osäkerhet som just nu råder inom internationell idrott. Formuleringen som används är mycket försiktig. Exekutivkommittén ska "överväga att återuppta" det internationella tävlandet i februari.

Ett besked som lämnats tidigare är att när verksamheten återstartar gäller det på alla nivåer, dvs även kadett- och juniortävlingar. Ännu så länge planerar man alltså för kadett- och junior-VM i Kairo under våren.

VM-arrangörer 2022

FIE har också genomfört en virtuell kongress, i praktiken enbart en omröstning, där årsberättelsen för 2019 och budgeten för 2021 godkändes. Vid denna omröstning den 25 november fattade FIE:s medlemsländer även beslut om kommande mästerskapsarrangörer:

Senior-VM 2022: Kairo, Egypten
Veteran-VM 2022: Porec, Kroatien
Kadett- och junior-VM 2022: Dubai, Förenade Arabemiraten

FIE kommunicerar via brev till de nationella förbunden. Läs alla brev här

Hela brevet från Usmanov

"Internationella fäktförbundets (FIE) exekutivkommitté sammanträdde via videokonferens den 27 november 2020 för att behandla flera viktiga punkter, inklusive den globala situationen för fäktningen när det gäller Covid-19, kalendern framöver och tävlingar som ska räknas för det olympiska kvalet.

Den globala fäktfamiljen önskar inget hellre än att återuppta tävlingar så snart som möjligt och vi gör allt vi kan för att få till stånd en kalender, särskilt de tävlingar som ska räknas för det olympiska kvalet.

Det är dock av yttersta vikt att skydda våra idrottares och deltagares hälsa. Vi har rådfrågat FIE:s medicinska kommission som enhälligt rekommenderar att inte återuppta tävlingar i januari 2021.

För närvarande innebär situationen i Covid-19 fortfarande betydande, ibland mycket stränga restriktioner och vissa länder kan ännu inte bekräfta om man kan arrangera tävlingar eller har redan ställt in dem.

Exekutivkommittén beslutade därför att överväga att återuppta de internationella tävlingarna i februari 2021, förutsatt att hälsoaspekter, internationellt deltagande och flygrestriktioner tillåter detta. Ingen ska diskrimineras, ingen ska lämnas i sticket och vi måste se till att våra åtgärder skyddar alla våra idrottare och funktionärer.

Vi vet att denna väntan är svår men vi måste fortsätta att ha tålamod. De ansträngningar som du bidrar med är mycket stora och de kommer inte att vara förgäves. Var så säker på att vi från vår sida gör och kommer att fortsätta göra absolut allt som står i vår makt för att säkra att vi så snart som möjligt kan återstarta tävlingsverksamheten. Vi arbetar fullt ut och aktivt med IOK och Tokyo 2020 för att på bästa möjliga sätt bidra till fantastiska olympiska spel.

Det är med optimism, självförtroende och beslutsamhet som vi måste se framåt, även om vår uthållighet för närvarande är under svår prövning. Vi kommer att också lära oss av detta för framtiden.

Vi är och kommer alltid att vara enade och visa solidaritet med varandra. Den globala fäktsporten kommer att övervinna dessa svårigheter på samma sätt som vi har övervunnit många andra tidigare. Vi kommer att fortsätta att nå nya höjder, till och med ännu starkare och ännu bättre." Läs brevet i original

Läs mer om FIE beslut vid det senaste exekutivmötet

av Pierre Thullberg Coronavirus

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!