Distriktsdomarkurs Florett i Stockholm

26 september 2017

Stockholms Fäktförbund bjuder in till domarkurs med examination i samband med Stockholm cup 29 sept - 1 okt.

Kursen hålls under förutsättning att tillräckligt många anmält sig senast den 10 september.

Kursdatum och OBS! lokalerna är

26 sept kl 18.30 Fleminggatan 18, Sthlm 

27 sept kl 18.30 ÄFK's lokaler Åkeshov

Kursledare är Max Hellström och examination kommer att ske i samband med Stockholm cup. Teori 29 sept (EGF's lokaler Solna). Praktik 30 sept,1 okt i Åkeshovshallen Stockholm.

Anmälan görs på e-post till fs222@hotmail.com.

Ingen kursavgift tas ut. Deltagarna förutsätts dock i anslutning till anmälan själva ha inhandlat "Handbok Fäktdomare" i webbshopen på fencing.se, ha läst igenom den före kursstart och ta med den till utbildningen. Kontrollera om er klubb stöder ert inköp av kurslitteratur.

Övrigt som är viktigt att ha läst igenom före kursen är:

Reglementet: http://www6.idrottonline.se/ForsvaretsFK-Faktning/...(framförallt det som kallas "tekniskt reglemente")

Svenska Fäktförbundets tävlingsbestämmelser:http://www.fencing.se/om-faktning/tavlingar/tavlingsbestammelser/

Deltagarna uppmanas dessutom att stifta bekantskap med och öva på domargesterna i förväg. S:t Erikscupen 23 september är ett bra tillfälle att öva sig i den praktiska delen.

Välkomna!
Styrelsen för Stockholms Fäktförbund

av Peter Ejemyr

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!