Distriktsdomarkurs värja

19 februari 18:3022:00 2018

Stockholms Fäktförbund bjuder i till domarkurs med examination på Challenge Eugen Fillol 9-11/3.

Kursen hålls under förutsättning att tillräckligt många anmält sig senast den 1 februari.

Kursdatum är 19 februari och 5 mars kl 18.30 vid båda tillfällena.

Platsen är FFF’s lokaler på Döbelnsgatan 60.

Kursledare är Björn Rasmussen och examination kommer att ske i samband med Challenge Eugen Fillol 9-11 mars i Åkeshovshallen Stockholm.

Anmälan görs på e-post till fs222@hotmail.com (under februari marcus@lidingofaktklubb.se).

Ingen kursavgift tas ut. Deltagarna förutsätts dock i anslutning till anmälan själva ha inhandlat "Handbok Fäktdomare" i webbshopen på fencing.se, ha läst igenom den före kursstart och ta med den till utbildningen. Kontrollera om er klubb stöder ert inköp av kurslitteratur.

Övrigt som är viktigt att ha läst igenom före kursen är:

Reglementet: http://britishfencing.com/governance/rules/fie-rules/ (framförallt det som kallas "tekniskt reglemente")

Svenska Fäktförbundets tävlingsbestämmelser:http://www.fencing.se/om-faktning/tavlingar/tavlingsbestammelser/

Deltagarna uppmanas dessutom att stifta bekantskap med och öva på domargesterna i förväg. S:t Erikscupen 10 februari är ett bra tillfälle att öva sig i den praktiska delen.

Välkomna!
Styrelsen för Stockholms Fäktförbund

av Peter Ejemyr

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!