​Distriktsdomarkurs värja i Umeå

2728 januari 2018

27-28 januari 2018 med examination på Norrlandsmästerskapen i mars.

Norrlands Fäktförbund håller distriktsdomarkurs i Umeå helgen den 27-28 januari. Examinationstillfälle 1 är på Norrlandsmästerskapen som går den 3-4 mars i Örnsköldsvik.

Vi påminner om att licensierade domare är en förutsättning för att vi skall kunna hålla Norrlandsmästerskap i fäktning.

Kursledare är Björn Rasmussen.

Anmälan görs på e-post till Gardar Nordlander: gardar.nordlander[at]hushmail.com.

Anmälan görs omgående men senast 5 januari 2018. Då skall även kursavgiften vara erlagd.

Kursavgift: 150 kr vilket inkluderar lunch och fika. Betalning sker till Umeå Fäktklubbs bankgiro 212-6290 .

Ange namn, klubb samt domarkurs.

Studiemateriel: är dels Handbok fäktdomare som tillhandahålls av Norrlands Fäktförbund och dels fäktreglementet som finns online på:

http://www6.idrottonline.se/ForsvaretsFK-Faktning/...

Svenska Fäktförbundets tävlingsbestämmelser: http://www.fencing.se/om-faktning/tavlingar/tavlin...

Detta skall vara genomläst före kurs.

Handbok Fäktdomare sänds ut klubbvis så snart anmälningar och kursavgifter inkommit. Detaljer för kursen sänds ut till anmälda deltagare i god tid innan kurs. Ange behov av övernattning så hjälper vi till med detta.

Deltagarna uppmanas dessutom att stifta bekantskap med och öva på domargesterna i förväg. Minimiålder: 15 år.

Välkomna!

av Peter Ejemyr

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!