Domarbestämmelserna uppdaterade

Tävlingskommittén har fastställt Domarkommissionens förslag till domarbestämmelser.

De huvudsakliga ändringarna avser följande

  • Ny EFC C-licens
  • Förändring av kraven för domares FIE-kandidatur
  • Krav på att överdomaren rapporterar domaraktviteter till domarkommissionen
  • Nya tidsgränser och regler för förnyande av licens

Domarbestämmelser

av Pierre Thullberg

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!