​Dubblera på SM?

Arrangörerna av årets svenska mästerskap i Kalmar har lämnat ett klargörande av möjligheterna att ställa upp på flera vapen.

Det är fullt möjligt att dubblera på florett och värja eftersom de avgörs på skilda dagar. Däremot avgörs värj- och sabelklasserna under samma dag för respektive kön. Värjan startar kl 09.30 och sabeln kl. 12.00.

För de som vill ställa upp på både värja och sabel gäller att man, om man fortfarande är kvar i värjtävlingen när sabeltävlingen börjar, inte kan räkna med att någon hänsyn kommer att tas till detta. Är man inte närvarande när ens match börjar kommer man att bli struken av domaren för ”abandon”. Arrangören har satt ut en starttid för finalpassen i inbjudan och denna avser man att respektera då det påverkar deltagarnas resebokningar.

av Pierre Thullberg

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!