EUropean Games of Integrated Fencing

3-9 september i Jesi, Italien, med alla kostnader ersatta.

Den som är fäktare och/eller ledare, 18-30 år och intresserad av fäktning för rörelsehindrade (och kanske framförallt hur den verksamheten kan integreras i den ordinarie) kan anmäla sig till EUropean Games of Integrated Fencing 3-9 september i Jesi, Italien, och få såväl resa som boende betalt.

Vänligen läs bifogad information.

Frågor måste ställas till arrangören.

Den individ eller grupp som anmäler sig måste informera Svenska Fäktförbundet men därefter sker all kommunikation och betalningsströmmar direkt mellan arrangören och deltagaren.

EU.GIF_entry form.xlsx

EU.GIF_Information Pack.pdf

EU.GIF_Invitation Letter to European Games of Integrated Fencing.pdf

slide present 3.pdf

av Peter Ejemyr

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!