Europeiska kongressen i Torun 2016

Kongressen i European Fencing Confederation (EFC) genomfördes söndagen den 19 juni i Torun. Läs här om de viktigaste besluten.

44 medlemsfederationer av totalt 45 var representerade på kongressen. Frånvarande Albanien som inte betalt medlemsavgiften. 

Kongressen inleddes med välkomsttal och en tyst minut för att hedra EFC:s tragiskt bortgångne president, tjecken Franticek Janda, som avled på väg till en tävling i Japan.

EFC gjorde ett positivt resultat på 80.000 euro förra året.

Diskussion om förslaget till nya stadgar för EFC: Huvudanledningen till förslaget var att FIE (Internationella Fäktförbundet) krävt att EFC ändrar sina stadgar så att valen i EFC vart fjärde år kommer före valen i FIE. Anledningen är att presidenten i EFC automatiskt blir medlem i FIE:s exekutivkommitté och det är praktiskt om denna person redan är vald innan valen till FIE äger rum. Stadgarna antogs med stor majoritet.

Val av president: Den nya presidenten kommer att ha en mandattid på fyra år enligt kongressens beslut. Två kandidater ställdes mot varandra: Catherine Défoligny från Frankrike och Stanislaw Pozdniakov från Ryssland. I sina pläderingar var kandidaterna mycket artiga mot varandra och programmen handlade om sakfrågor som utveckling av domare, kadettävlingar och fördjupat samarbete med FIE.

EFC:s nya president är Stanislaw Pozdniakov från Ryssland. Han valdes med röstsiffrorna 27-17.

Fastställda arrangemang säsongen 2016-17

  • Kadett- och junior-EM i Plovdiv, Bulgarien, 28 februari-7 mars 2017
  • U23-EM 2017 i Minsk, Vitryssland, 21-25 april 2017
  • Veteran-EM (individuellt) i Chiavari, Italien 25-28 maj 2017
  • Senior-EM i Tbilisi, Georgien, 12-17 juni 2017 (Program: Två dagars individuell tävling, en dag lagtävling, en dag individuell tävling, två dagar lagtävling. Junior-VM i rugby pågår samtidigt. Det är viktigt att boka hotell tidigt.)
  • EFC-kongressen äger rum 11 juni 2017 i Tbilisi

Beslut om arrangörer säsongen 2017-18

Kadett- och junior-EM 2018

Enda kandidat är Bratislava, Slovakien. Kongressen gav arrangemanget till Bratislava.

U23-EM 2018

Kandidater är Jerevan, Armenien och Eilat, Israel. Kongressen utsåg Jerevan, Armenien till arrangör.

Senior-EM 2018

Kandidater är Novi Sad, Serbien och Minsk, Vitryssland. Omröstningen slutade 21-21. Efter lottdragning utsågs Novi Sad, Serbien.

Beslut om arrangörer säsongen 2018-19

Senior-EM

Luxemburg presenterade sin kandidatur och kongressen beslöt att tilldela Luxemburg arrangörskapet.

av Pierre Thullberg

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!