Fin årsmöteshelg och anonymt skitprat

Det har gått några veckor sedan vi träffades för verksamhetskonferens och förbundsmöte på Bosön. Styrelsen har också hunnit med ett heldagsmöte, där vi bl.a. pratade om erfarenheter från förbundsmöteshelgen och samtidigt fördelade arbetsuppgifterna.


Verksamhetskonferensen, där vi borrade djupare i ungdomsfrågorna, gav mängder av impulser. Peter Ejemyr i styrelsen hade gjort en fin sammanställning av vår enkät, och med hjälp också av Rolf Carlsson, lektor på GIH och nestor inom forskningen om ungdomsidrott, fick vi många impulser till hur vi bl.a. ska lyckas hålla kvar de unga längre i vår idrott. Engagemanget var stort, deltagandet i diskussionen brett. Nu fortsätter vi och drar slutsatser av enkäten och får så småningom ett brett samtal om hur vi ska bli ännu bättre.

Vid årsmötet fanns en bred enighet om styrelsens förslag till verksamhetsplaner och budget. För två år sedan gjorde vi ett misstag i budgeteringen. Det är nu tillrättat, och vi kunde redovisa ett hyggligt överskott.

När vi träffades för ett år sedan var landslagsorganisationen lite oklar. Det är nu också full kraft i den. Björne Väggö, Peter Barvestad och Martin Roth Kronwall arbetar nu hårt för att lyfta både värjan och floretten. Den idrottsliga verksamheten får ännu större tyngd i både verksamhetsplaner och budget. Och visst gav det extra fin stämning, när vi veckan före årsmötet kunde se vårt damvärjlag på silverplats i världscupen.

Valen skedde i bred enighet. Lennart Åström, ordförande i Sydsvenska Fäktförbundet, och Patrik Joelsson, ordförande i Östersund-Frösö FK, blir utomordentliga tillskott, sedan Peråke Wiberg, Christian Edling, Jonas Eklund och Martin Roth Kronwall lämnade efter utomordentliga insatser.

Fyra ersattes av två beroende på stadgeförändringen om ett lägre antal styrelseledamöter.

Vi har en större andel föreningar som deltar på våra förbundsmöten än många andra specialförbund. Men det saknades några föreningar, som av olika skäl har extra stor betydelse för svensk fäktning. Det samarbete vi har kräver deltagande vid viktiga möten.

I verksamhetsplanen beskrev vi de här områdena som allra viktigast under 2014:

·      Fäktningen inför framtiden – från ord till handling

·      Ungdomsfäktningen

·      Förankring av utvecklingstrappan

·      Ökad satsning på den idrottsliga verksamheten

Nu ska vi tillsammans i förbund och föreningar utforma verksamhetsplaner med speciell kraft på ungdomsidrotten. Vårt program ska bli verklighet. En remiss om detta kommer efter sommaren.

När styrelsen samlades kände vi oss mycket nöjda med förbundsmöteshelgen. Och vi gjorde en arbetsfördelning, som kommer att fungera.

En viktig del i styrelsearbetet i ett mindre förbund utan stora kommersiella intäkter är, precis som i föreningarna, också att göra ett operativt arbete. Vi måste på olika sätt lätta arbetsbördan för vår alldeles lysande generalsekreterare Pierre Thullberg.

En förbundsmöteshelg som den vi hade ökar motivationen och kraften i styrelsen. Glädjen över att göra nytta för en viktig sak är drivkraften både i förbundsstyrelsen och i föreningsstyrelserna. Glädjen ersätter arvodet i den allra största delen av svensk idrott. Svenska Fäktförbundet är inget undantag.

Ibland grumlas glädjen. För någon dag sedan kom ett anonymt mail till ett antal personer i våra föreningar. Där kunde vi, förutom mängder av dumheter, läsa att ”Lars Liljegren och hans anhang” nu hade blivit omvalda.

Vid förbundsmöteshelgen antog vi i bred enighet programmet ”Fäktningen inför framtiden”. Där kan vi läsa följande om ett av våra kärnvärden, sportsmannaandan:

”Sportsmannaandan ska också prägla Svenska Fäktförbundets demokratiska diskussion vid möten och på hemsidor. Offentlig debatt, öppenhet, högt i tak men också förmågan att hålla isär sak och person är sportsmannaandans demokratiska tillämpning.”

Det citatet är något att fundera på för de flesta av oss, när vi sätter oss vid datorn eller knappar på mobilen.

För ett par hundra år sedan hade den anonyma skribenten hälsats välkommen med sekonder i gryningen.

Kom nu ut från anonymitetens mörker! Det är endast i sagorna trollen spricker, när de kommer ut i ljuset.

Lars Liljegren


av Pierre Thullberg Z - Lars Liljegren

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!