Förslag till kalender för 2018-19

Föreningar och distrikt bör snarast - senast 18/4 - inkomma med eventuella synpunkter.

Kalenderarbetet inför 2018-19 har påverkats starkt av att FIE har ändrat sin säsongsmodell så att alla Satellit-VC nu kommer att gå under september och oktober. FIE har bl.a beslutat att SAF-pokalen och Rehbinderska Priset ska arrangeras 22-23 september och att tävlingarna i Oslo och Åbo ska gå veckorna därefter. 

Även hela VC-, JVC och ECC-kalendrarna påverkas.

Flera svenska nationella tävlingar måste därför flyttas (se bifogad pdf). De allra flesta arrangörer är vidtalade. Den som har ytterligare synpunkter eller frågor kan maila till tk@fencing.se eller ringa undertecknad på 0733-611000 senast 18/4.


På uppdrag av 
Svenska Fäktförbundets Tävlingskommitté

Peter Ejemyr
Biträdande Generalsekreterare
 

Svensk Tävlingskalender 2018-19 ver 0_9, (2018-04-12).pdf

av Peter Ejemyr

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!