Challenge Bernadotte är mycket hög nivå för domare!

Det är få länder förunnat att arrangera en Grand Prix-tävling i fäktning. Sverige är ett av dessa länder! I vårt land är ett sådant arrangemang unikt.

Den 14-15 maj är hela fäktvärldens ögon riktade mot Challenge Bernadotte. Det kommer, precis som tidigare år, att bli ett strålande arrangemang. Det är viktigt att vi alla drar vårt lilla strå till stacken för att detta ska bli verklighet.

Tag chansen när den bjuds! För ett så här stort och stjärnspäckat arrangemang behöver vi alla våra bästa internationella domare. För en domare är en Grand Prix-tävling en av de absolut högsta nivåerna man kan komma i åtnjutande av att få döma.

Skicka redan nu in din anmälan till Ana Valero-Collantes.

Tävlingen går av stapeln 14 - 15 maj med domarmöte på kvällen 13 maj. Avsätt helgen till denna sprakande fäktfest!

Välkommen!

av Bjorn Lindholm Från domarkommissionen

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!