Distriktsdomarkurs i Kalmar

23 april 2011
På uppdrag av Sydsvenska Fäktförbundet arrangerar Kalmar Fäktklubb
distriktsdomarkurser i florett och värja den 2 respektive 3 april 2011 med examen under Malmö Open den 7 och 8 maj 2011.

Teori Florett
lördag 2/4 kl 10.00 - 16.00

Teori Värja
söndag 3/4 kl 10.00 - 15.00

Anmälan
Namn, klubb, födelsedata och e-postadress skall vara KFK tillhanda senast
24/3 till info@kalmarfaktklubb.se.

110402-03 Kalmar domarkurs.pdf

av Hans Wahl Från domarkommissionen, Utbildning

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!