Har din förening synpunkter på domarsystemet?

Svenska Fäktförbundets styrelse inbjuder till en allmänn remiss om det svenska domarsystemet. Synpunkter måste lämnas senast 31 augusti.

Svenska Fäktförbundets styrelse fick i uppdrag av årsmötet att utvärdera gällande tävlingsbestämmelser, främst avseende pliktdomare samt att göra en översyn av det regelverk som styr domarlicensieringen.

Vi vill därför be föreningar och tävlingsarrangörer att lämna synpunkter på de gällande bestämmelser som reglerar domarverksamheten. Dessa finns samlade i de tre bilagorna nedan. När det gäller SvFF:s tävlingsbestämmelser är det framför allt reglerna i avdelningen O.4 som är av intresse.

Vi behöver era synpunkter senast den 31 augusti. Skicka dem till kansliet@fencing.se. Glöm inte att uppge förening samt kontaktperson med kontaktuppgifter.

Domarsystem_130612.pdf

Riktlinjer_for_Distriktsdomarkurs.pdf

SvFFs tävlingsbestämmelser 2012-07-01.pdf

av Pierre Thullberg Från domarkommissionen

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!