Kurs för blivande kursledare 2009

Lördagen 3 oktober höll domarkommissionen kurs för blivande kursledare i ett av Conventums ändamålsenliga konferensrum i Örebro.

12 deltagare hade tagit sig till Örebro för att under fyra timmar gå igenom domarkommissionens riktlinjer för distriktsdomarkurser. Ändamålet är att få större geografisk spridning på lätt tillgängliga distriktsdomarkurser vilket förhoppningsvis skall resultera i än fler fäktdomare.

Tillförordnade kursledare blev:
Mattias Edlund, värja
Ove Larsson, värja
Birgitta Linde, värja
Henrik Lundegard, florett
Björn Rasmussen, värja
Jörgen Thorin, sabel
Pierre Thullberg, värja
Johan Willemo, värja

Som sakkunniga deltog Max Hellström, Björn Thulin och Henning Österberg,
samt som observatör för StFF Ana Valero-Collantes.

av Bjorn Lindholm Från domarkommissionen

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!