Glädjande personalnyheter

Efter sommarens semestrar är Svenska Fäktförbundets personal fulltalig.

Jonas Thunberg återinträder efter sjukskrivning på posten som High Perfomance Manager.

Peter Ejemyr kommer tillbaka successivt efter sjukskrivning. Sjukskrivningen trappas ned för att helt upphöra i slutet av september.

av Pierre Thullberg

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!