GRUFF i Stockholm 14-15/3

14 mars 09:0015 mars 17:00 2015

Stockholms Fäktförbund, StFF, inbjuder till Grundkurs för Fäktledare och Föräldrar (GRUFF).

Syftet med denna utbildning är att ge en grund inom områden som är viktiga för att man ska kunna driva – och bidra till – en bra fäktverksamhet. Alltså en slags fäktningens allmänbildning.

GRUFF är en lärgruppsutbildning som är godkänd av SISU-Idrottsutbildarna och som strävar efter att ge den enskilde ett större utbyte av ditt engagemang inom fäktsporten, oberoende av om det är som aktiv fäktare eller engagerad förälder, förtroendevald eller tävlingsledare, instruktör, domare etc.

GRUFF är också obligatoriskt förkunskapskrav för den som planerar att gå SvFFs Instruktörsutbildning Steg 1.

Observera att GRUFF är ett lärgruppsmaterial, inte en föreläsningsserie. Det innebär att det är VIKTIGT! att deltagarna har läst materialet före kurstillfället och kan delta aktivt i diskussionerna.

Datum: 14:e och 15:e mars.

Tid: Start kl 09.00 båda dagarna. Slut preliminärt kl 17.00 båda dagarna.

Plats: Stockholms Allmänna Fäktförening, SAF, Kräftriket 21B, Stockholm

Karta: http://bit.ly/1zZEtGD

Kursledare: Ana Valero-Collantes, SvFF , Mats Verdonk, SAF

Kostnad: Utbildningens kostnader täcks av Idrottslyftet.

Kursmaterial:

1: Lärgruppsmaterial och handledning för GRUFF: (http://www.fencing.se/om-faktning/faktskolan/utbildningsmaterial-och-litteratur/grundkurs-for-faktledare-gruff-/ )

2: Att fäkta florett och värja, (”pärmen”)

3: Svenska Fäktförbundets utvecklingstrappa. (http://www.fencing.se/om-faktning/idrottsutveckling-faktning/utvecklingstrappa-faktning/ )

Kursmaterialet kommer att på lämpligt sätt distribueras till kursdeltagarna i fysisk form i början av mars. Anmälda kan med fördel börja läsa in materialet med hjälp av länkarna ovan.

Anmälan: Till fs222@hotmail.com snarast, dock senast 1 mars. Begränsat antal platser. Förtur till de som ämnar gå årets Instruktörskurs Steg 1 på Bosön. Anmälan med; namn, personnummer, e-post, mobil-nr samt en försäkran att den anmälde vet att han eller hon måste läsa in materialet före kurshelgen! 

av Peter Ejemyr Utbildning

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!