Grundkurs för Fäktledare

12 april 09:0017:00 2014

Stockholms Fäktförbund inbjuder aktiva inom Stockholms fäktklubbar samt andra intresserade till Grundkurs för Fäktledare (GRUFF) den 12-13 april.

GRUFF är en lärgruppsutbildning som är godkänd av SISU-Idrottsutbildarna. Syftet är att ge dig ett större utbyte av ditt engagemang inom fäktsporten, oberoende av om det är som aktiv fäktare eller engagerad förälder, förtroendevald eller tävlingsledare, instruktör, domare etc.

GRUFF är förkunskapskrav för den som planerar att gå SvFF:s Instruktörsutbildning Steg1.

Läs mer i bifogad pdf

Stockholm 20140412-13, Inbjudan Grundkurs för fäktledare

av Pierre Thullberg Utbildning

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!