Inbjudan till tränarutbildning

Utbildningen "Fäktträning i grupp" ordnas den 3-9 augusti i Stockholm. Utbildningen vänder sig till dig som är tränare för fäktare under de första åren (tidigare steg 1).

Utbildningen ger dig som tränare en solid grund för hur du ska lära ut fäktning och hur du säkerställer en långsiktigt hållbar struktur i utbildningsplaneringen. Efter utbildningen kommer du att att ha en djupare förståelse för de grundläggande rörelserna lärs ut på ett korrekt sätt och tillgång till ett omfattande videobibliotek för att repetera inför genomgång av olika moment.

Utbildningskonceptet prövades med framgång vid tränarutbildningen förra året. Fokus ligger helt på utbildning i grupp. I år är ambitionen att komplettera den fäkttekniska utbildningen med fler moment om åldersanpassad fysträning, planering av enskilda träningspass och terminer samt ledarskapsfrågor inom fäktningen. Ansvarig huvudtränare är Ivan Makkai.

Förkunskapskrav är de nyutvecklade digitala kurserna "Fäktningens värdegrund", "Trygghet och säkerhet inom fäktningen", "Åldersanpassad fysträning" samt SISU:s digitala utbildning "Introduktionsutbildning för tränare". Sammanlagt beräknas  förstudierna omfatta cirka 20 timmar. 

Den praktiska delen av utbildningen äger rum på Djurgårdens fäktsal i Hjorthagen. De som inte bor i Stockholm inkvarteras på Hotel Karlaplan.

Deltagaravgiften är 3 000 kr som ersätts föreningen via det så kallade "Projektstöd IF". Ett resebidrag om 1000 kr utbetalas också för tillresande deltagare. För deltagare som senast under hösten även genomför SISU:s utbildning "Grundtränarutbildning" utbetalas ett ytterligare bidrag på 2000 kr till föreningen.

På grund av situationen med covid-19 har utbildningen skjutits upp och den ordnas nu under andra praktiska omständigheter än brukligt med sen inbjudan. Vi ber om förståelse för att organisationen av nödvändighet blivit improviserad och hoppas att många ändå ska ha möjlighet att delta.

Klicka här för att komma till den officiella inbjudan och anmälningssidan

av Pierre Thullberg Utbildning

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!