Information inför individuella Sydsvenska Mästerskapen

Uppdaterad information inför SSM i Lund.

Eftersom antalet anmälda florettdamerna understiger 6 fäktare kommer de. i enlighet med Sydsvenska Fäktförbundets bestämmelser för sydsvenska mästerskapen, att rankas in i herrtävlingen.

Med avsteg från SsFFs bestämmelser kommer bästa klubb inte att utses.

Efteranmälningar tas inte emot.

Observera att det från den 1 juli gäller nya regler avseende viss utrustning http://www.fencing.se/aktuellt/nya-tavlingsbestammelser/. Av säkerhetsskäl kommer avsteg från utrustningsbestämmelserna inte att tillåtas.

av Hans Wahl

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!