Information kring de nya säkerhetskraven på masker

SvFF informerar om vad som gäller vid FIE-, EFC(ECC)-tävlingar men tills vidare inte vid svenska tävlingar.

Stockholm 2014-09-01

Till:

  • Sveriges fäktföreningar
  • Svenska tävlingsarrangörer
  • Domare
  • Återförsäljare
  • Samtliga aktiva tävlande

Information kring de nya kraven på masker vid tävlingar sanktionerade av FIE (och EFC)

I juli i år meddelade det internationella fäktförbundet FIE att man vid sina tävlingar avser att från 1/9 skärpa säkerhetskraven vad avser fäktmasker. I ett så kallat ”urgent letter” skrev man; ”We wish to inform you that starting from September 1st, 2014, only masks with two independent security devices will be allowed for use at all FIE competitions.”.

Under sommaren så har detta resulterat i prematur ryktesspridning och en viss förvirring kring vad som ska gälla på svenska tävlingar från och med i höst. Nedan lämnar Svenska Fäktförbundet besked om vad som tills vidare gäller vid svenska tävlingar.

Men först något om bakgrunden.

Inom den internationella fäktningen har man på senare tid noterat ett antal incidenter där fäktare har tappat masken under pågående fäktning. Detta har rört sig om masker av olika fabrikat och det har framförallt handlat om två scenarier; dels att kardborrelåsningen av nackbandet har släppt och dels om att motståndarens klinga kommit in under skägget och ”lyft upp” masken så att ansiktet exponerats.

Det hela förklaras bra av Ben Paul från Leon Paul i den här videon: https://www.youtube.com/watch?v=Vqv7LeMGKAU

Från FIE har man alltså valt att adressera det ena av dessa två problem (klinga under skägg lyfter av masken) genom att kräva att masken har ”två oberoende säkerhetsanordningar”. Vad betyder då detta? För den äldre typen av mask med ”metall-plös” och nackband så betyder det ingenting, eftersom FIE anser att dessa båda utgör två oberoende säkerhetsanordningar.

För Leon Paul-masker med Contour Fit™-system (den runda plastskiva som sitter i nacken på bl.a Leon Pauls X-Change™-masker) gäller dock att man måste komplettera denna med ytterligare ett nackband (kan köpas från Leon Paul) för att uppfylla kravet på två oberoende säkerhetssystem.

Enklast förklaras det hela med den skiss som kan ses som bilaga till denna artikel.

FIE har alltså beslutat om att detta gäller vid FIE-sanktionerade tävlingar (vilket innefattar JVC och VET-VM). Vad gäller EFC/ECC-tävlingar så har ännu inget officiellt kommunicerats, men SvFF har fått informella signaler från Europeiska Fäktfederationen om att denna nya praxis kommer att gälla även på EFC/ECC-tävlingar.

Vad gäller då i Sverige i höst?

Inom svensk fäktning så har vi principen att det internationella reglementet gäller om inte SvFFs Tävlingsbestämmelser (TB) säger annorlunda. Det innebär att de ändringar FIE gör i reglementet omedelbart gäller i Sverige. I detta fall så har dock FIE meddelat ny praxis vid FIE-tävlingar men (hitintills) inte gjort någon ändring i reglementet.

Vid svenska tävlingar så är det därför tills vidare inte obligatoriskt att komplettera Leon Paul Contour Fit™-masker med ett extra nackband. Det bör dock framhållas att SvFF följer utvecklingen noga och att beslut kan komma under säsongen.

Vad gäller den andra innovationen från Leon Paul, det nya nackbandet med ”dubbelkardborre” så finns det inget kommunicerat från FIE som berör detta.

SvFF rekommenderar dock användare av samtliga maskfabrikat att välja den mest säkra lösning som finns tillgänglig på marknaden.

I övrigt så rekommenderar SvFF:

  • Att varje fäktare ofta och noga kontrollerar maskens nät och skägg för att säkerställa att dessa inte har några skador.
  • Att fäktare tillser att man har rätt storlek på masken och att den är justerad för att sitta säkert.
  • Att man aldrig använder nackbandets kardborrefästning för att ta av och på masken. Detta gör att kardborren snabbt slits ut och ökar dramatiskt risken för tappad mask.
  • Att man aldrig använder metall-plösen för att justera (böja till) denna vid varje av- och påtagning. Detta gör att metalltråden i plösen snabbt slits ut och ökar dramatiskt risken för tappad mask.

Peter Ejemyr, ansvarig för TB i SvFFs förbundsstyrelse

Birgitta Linde, Ordförande i SvFFs domarkommission

av Peter Ejemyr

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!