Information om Universiaden i Gwangin, Sydkorea 3-14 juli 2015

Sommaruniversiaden är en mycket stor upplevelse för dig som idrottsman eller idrottskvinna och kan liknas vid en OS för studenter. 

De flesta länder deltar med sina bästa fäktare bakom A-landslagen, så konkurrensen är mycket stark.

Kriterier för att delta i Universiaden

 • Svensk medborgare.
 • 18-28 år (fylla minst 18 och max 28 under 2015, dvs född tidigast 1997 och senast 1987 ).
 • Student (man ska bedriva eftergymnasiala studier vid universitet, högskola, folkhögskola, ky-utbildningar eller komvux). Man uppfyller även FISU:s studiekrav om man ej längre studerar men har gjort det under 2015 eller avlagt eftergymnasial examen under 2014 eller 2015.
 • Distansstudier och deltidsstudier är behörighetsgrundande. Det finns inget krav på antal poäng eller på vilken fart som deltagaren studerar.
 • Studier kan ske i Sverige eller utomlands

Antal fäktare som får delta

 • Fyra fäktare får fäkta individuellt i respektive vapengren.
 • Dessutom finns det möjlighet att ställa upp i lagtävlingen.

Intresseanmälan

Intresseanmälan ska skickas till grenledare senast 30 mars. Svenska Fäktförbundet uppmanar alla som är intresserade att anmäla detta till respektive grenledare. 

Grenledare florett: Martin Roth Kronwall, martin@fencing.se

Grenledare värja damer: Björne Väggö, bjorne@fencing.se

Grenledare värja herrar: Peter Barvestad: peter.barvestad@fencing.se

Uttagning

Fyra fäktare får fäkta individuellt i resp. vapengren.Uttagning görs i landslagsledningen i början av april. Uttagning baseras på fäktmässiga resultat och fäktarnas utveckling:

 • Ettan på poäng är garanterad plats. 
 • Övriga tas ut på bedömning.

Ekonomi

 • De tävlande står för alla kostnader själva och förbundet planerar i dagsläget inte att skicka någon ledare.
 • Deltagaravgiften är 10 euro/person /dygn. I denna kostnad ingår boende, mat och lokala transporter.
 • Dessutom tillkommer en engångsavgift på 20 euro/person i ackrediteringsavgift.
 • Utöver ovan kostnader tillkommer en domaravgift per fäktare. FIE utser alla domare.
 • Under Universiaden i Kazan 2014 var denna kostnad 180 Euro / fäktare.
 • Slutgiltig domaravgift är inte fastställd av FIE. Kalkylera med 180-200 Euro / fäktare.

av Pierre Thullberg Florett, Värja

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!