Ingen ändring just nu av passivitetsregeln på svenska tävlingar

Tills vidare gäller samma passivitetsregel på svenska tävlingar som gällde under 2018.

Vid senaste FIE-kongressen beslutades att göra omfattande förändringar av regeln för passivitet (non-combativité). Läs mer här.

Enligt FIE kommer den nya regeln att tillämpas vid alla FIE-tävlingar (VC, JVC och Sat-VC) redan nu från årsskiftet.

Svenska Fäktförbundets tävlingskommitté anser att vi innan vi implementerar den nya regeln på svenska tävlingar, bör avvakta och se hur regeln kommer att tolkas och tillämpas vid internationella tävlingar och hur man där hanterar bland annat behovet av dubbel tidtagning under alla matcher där passivitetsregeln gäller.

Beslutet kan komma att ändras under innevarande säsong.

Fäktare som tävlar internationellt måste lära sig och förstå den nya regeln.

av Peter Ejemyr

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!