Ingen människa ska lämnas utan vård

Genom Musikhjälpen 2020 ökar vi tillsammans kunskapen och engagemanget för att ingen människa ska lämnas utan vård.

 Bland de 7,4 miljoner barn och unga som dog under 2019 hade de allra flesta fall varit möjliga att förebygga eller behandla. Det finns kunskap och resurser för att rädda miljontals liv, som inte når fram.

Samtidigt har stora framsteg gjorts under de senaste decennierna. Sedan millennieskiftet har dödligheten bland barn under fem år nästan halverats. Genom åren har Musikhjälpen uppmärksammat den globala kampen mot bland annat malaria, hiv och mödradödlighet, ett arbete som har räddat många liv.


Men alla tar inte del av framgångarna. I många länder är vårdsystemen fortfarande mycket svaga och når inte marginaliserade grupper. I flera konflikt- och katastrofdrabbade områden riskerar vården att kollapsa helt. Den pågående pandemin med nedstängda samhällen, utebliven vård och vaccinationer hotar dessutom att göra många års hårt arbete ogjort. Enligt experter kan coronakrisen utvecklas till en hälsokatastrof som drabbar människor under årtionden framöver. För första gången någonsin riskerar vi att uppmäta en ökad barnadödlighet i världen.

Läs mer om Musikhjälpen och årets tema på musikhjälpen.se

Vill du delta i Svensk Fäktnings auktion där du kan utmana din bästa kompis eller värsta fiende på duell? Läs mer här

av Pierre Thullberg

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!