Inte fyllt 18 år...

…och skall tävla på FIE tävling

Då får du inte glömma att skriva ut, fylla i och ta med dig ett "Autorisation mineurs" papper underskrivet av förälder.

SvFF ledare på plats blir ansvarig och dig och kan fylla i sina uppgifter på plats.

Har du en medföljande förälder så behövs det ju egentligen inte, men kan vara bra att ha ett med sig ändå. Vi har sett exempel där det funnits ett oplanerat och akut behov av ett underskrivet dokument.

Vem som är SvFF ledare på respektive tävling framgår av PM

autorisation mineurs.doc

av Peter Barvestad

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!