Kalender inför säsongen 2020-21

Ny version 26/8. 

Vad gäller säsongen 2020-21 så har Svenska Fäktförbundet för närvarande inga datum för den internationella tävlingarna, vilka ev. kan komma igång från 1/11.

Många svenska arrangörer har dock bokat lokal för sina tävlingar och vi hoppas att dessa ska kunna genomföras om än med stort fokus på att minimera risken för smittspridning. Tidsprogram och logistik kan komma att se annorlunda ut i höst. SvFF har publicerat ”Regler och rekommendationer för minskad risk för smittspridning vid fäkttävlingar”.

En högst preliminär kalender bifogas här, i vilken de internationella tävlingarna finns inlagda samma vecka som förra säsongen.

För att kompensera för det – sannolika – bortfallet av internationella tävlingstillfällen i höst uppmanar vi alla föreningar att se över möjligheten att arrangera ytterligare tävlingar, klubbmöten, landskapsmatcher, etc. Förutom säkerhetsbestämmelser och licenskrav har föreningarna stor frihet att hitta kreativa lösningar.

För att diskutera lämpliga datum för ytterligare tävlingar, vänligen kontakta peter.ejemyr@fencing.se.

Kalender 2020-21 v9 2020-08-26.pdf

Kalender 2020-21 v9 2020-08-26.xlsx

av Peter Ejemyr Florett, Sabel, Värja

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!