2014 - Kalender och Masters 2014-15

Kalenderarbetet inför nästa säsong är nästan klart men några frågetecken återstår. Eftersom många föreningar har börjat sitt planeringsarbete och behöver tävlingsprogrammet publicerar vi kalendern i dess nuvarande skick.

De tävlingar som ännu inte är definitivt klara är markerade med gult i bifogat exceldokument. Det gäller alla tävlingar i Stockholm där Stockholms stad ännu inte fattat definitivt beslut om lokalfördelning samt Uppsala Cup där det har uppkommit en komplicerad krock mellan flera olika tävlingar. Definitivt besked kan heller inte lämnas om arrangemanget av den svenska deltävlingen i European Cadet Circuit på dam- och herrvärja.

Kalendergruppens kommentarer

Inför säsongen 2014/2015 har FIE gjort stora förändringar i den internationella kalendern. Detta har i sin tur påverkat och förändrat den europeiska kalendern och får i förlängningen också konsekvenser för den svenska kalendern. Även i skrivande stund är det oklart med datum och platser för vissa internationella tävlingar som JVC och satelit-VC samt NM 2015.

Vår ambition är att inför säsongen 2015/2016 kunna komma ut med en kalender betydligt tidigare. Då vet vi med större säkerhet vilka tävlingshelger som är vikta för internationellt tävlande, och vilka helger som är lämpliga för de inhemska tävlingarna.

Kalendergruppen har valt att göra en del förflyttningar av mästerskapstävlingar redan säsongen 2014/2015, för att vi ska anpassa oss så snabbt som möjligt till den nya internationella kalendern. JSM kommer att flyttas till våren. Det innebär INTE att denna tävling utgår 2014, men däremot genomförs den två gånger samma säsong - dock inte samma år.

Att ha JSM på senvåren skapar en längre och intressantare säsong för de svenska juniorerna.

Vad gäller Masters har Kalendergruppens ambition varit att öka intresset och värdet på dessa tävlingar. Vi har därför reducerat antalet tävlingar till fyra plus två mästerskap för juniorer(JSM), samt fem plus mästerskap(USM) för övriga åldersklasser. Vi tror och hoppas att denna reducering kommer att öka deltagarantalen på dessa tävlingar. Det möjliggör också för regionala tävlingar att etablera sig, då kalendern öppnar upp sig en aning. Under säsongen 2014-2015 kommer Masterserien emellertid innehålla två mästerskap för juniorer, ett på hösten och ett på våren.

Kalendergruppen hoppas också att arrangörerna inser vikten av att skapa ett värde och intresse för sin egen tävling. Vi uppmuntrar tävlingssystem som tänker "outside-the-box", så länge tävlingssystemen genererar mycket fäktning. I framtiden är vi heller inte främmande för att införa någon form av lagtävling i samband med Masters.

Ana Valero-Collantes
Ordförande SvFF:s kalendergrupp

SvFF kalender 2014-2015 ver.13-05-2014 final.xlsx

Mastersregler och kalender 2014-2015.pdf

Kalendergrupp Utlåtande 140328.pdf

av Hans Wahl Tävlingsinbjudan

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!