Kallelse till årsmöte 2021

Välkommen till årsmöte i Svenska Fäktförbundet söndagen den 14 mars kl 13.00. Årsmötet genomförs denna gång digitalt på grund av rådande pandemi. 

Styrelsen bjuder också in till en föreningskonferens dagen innan, lördagen den 13 mars.

Föreningar och distrikt har rösträtt på årsmötet i enlighet med förbundets stadgar. Antal medlemmar är det antal individer föreningen har registrerat som medlemmar i IdrottOnline per den 31 december 2019. Ombud annan än ordförande skall styrka sin behörighet att företräda SDF eller föreningen. Vänligen anmäl fullmakt till kansliet i god tid genom användande av bifogad blankett. Varje person kan inneha max två röster.

Närmare information och närmare anvisningar om anmälningsförfarandet publiceras under januari.

SvFF kommer även att kalla till möte för alla medlemsföreningar måndagen den 11 januari kl 19 då frågor relaterade till det rådande läget vad gäller pandemin behandlas. Särskild information kommer att lämnas om möjligheterna att från RF söka kompensationsstöd för ekonomiska förluster inför ansökningsomgången som startar den 15 januari.

av Pierre Thullberg

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!